De natuur heeft méér krachten dan alleen natuurgeweld !

We zijn het er allemaal over eens;

De natuur is prachtig ! Ieder seizoen heeft zijn charmes, frisgroene blaadjes en bloemen in de lente, lekkere temperaturen in de zomer, prachtige herfstkleuren en zelfs vrieskou is voor velen onder ons het ultieme genot omdat er dan weer heerlijk geschaatst kan worden.

De boeren zijn blij met regen maar ook met zon, en de meesten van ons genieten van de golven van de zee.

Natuurgeweld is echter van een andere orde en brengt meestal niet veel goeds mee, denk aan extreem grote hagelstenen of tornado's, tsunamies en blikseminslag. Deze maken maar eens te meer duidelijk dat de natuur nog altijd oppermachtig is.

Gelukkig biedt de natuur, oftewel 'moeder aarde', ons veel mooie en bruikbare dingen die door de eeuwen heen door mensen benut zijn.

Misschien moeten we als mensheid eens achterom kijken en de positieve krachten van de natuur weer serieus nemen, net zoals onze voorvaderen dat deden.

invloed op clustering van de rode bloedlichaampjes

invloed van een Energetix magneet op clustering van de rode bloedlichaampjes

foto vóór en ná dragen van een Energetix magneet

foto vóór en ná dragen van een Energetix magneetsieraad.

Balans in lichaam en geest geeft rust en vertrouwen en is goed voor onze gezondheid. U hoeft niet spiritueel geïnteresseerd te zijn om deze oosterse wijsheid te beamen. Wij mensen zijn een onderdeel van de natuur, we hebben een groot intellectueel vermogen, maar ons lichaam blijft toch afhankelijk van natuurlijke mogelijkheden, veranderingen en invloeden.

Magneetkracht is een elementaire natuurenergie, hetgeen betekent dat dit noodzakelijk is om te kunnen leven en functioneren. De aarde bevat een magneetveld om zich heen dat ons beschermt. Het magneetveld van de maan heeft echter ook direct invloed op ons leven op aarde, denk aan eb en vloed en het stabiel draaien van de aarde om zijn as.

Het noorderlicht is prachtig om te zien, maar feitelijk is dit een zonnenwind vol electrische lading.

Aangezien wij ijzer in ons bloed hebben (om zuurstof te binden) reageert ons lichaam dus direct op magneetkrachten. Ons lichaam heeft een eigen stroomnet zenuwbanen waar prikkels overheen gestuurd worden om de lichaamsfuncties aan te sturen.

Nu is de electromagnetische invloed buiten ons lichaam in de laatste decennia zéér sterk toegenomen door alle electronica die we gebruiken en de stralingen die hiervoor nodig zijn (wifi, bleutooth, sateliet, hoogspanning) en deze électro-smog' heeft dus ook zijn invloed op ons persoonlijke stroomnet. De prikkels worden verstoord, waardoor lichaamsfuncties niet optimaal worden aangestuurd.
Iedere persoon is anders en reageert dus anders, vandaar dat er nooit een eenduidig antwoord gegeven kan worden, evenals garanties (maar dat geldt ook voor reguliere medicaties en behandelingen).

Door het lichaam beter te 'aarden' (letterlijk voelbaar) kan het de electrosmog afleiden/ontladen naar de aarde. Hierdoor verbetert de prikkeloverdracht in het lichaam en de aansturing van functies. Met een simpel testje kan ik u dat zo laten voelen. Het lichaam zelf bepaalt de mogelijkheden en verbeteringen. Bij de ene persoon valt het op dat de darmen beter werken en bij een ander komt de psyche tot rust. Een magneet kan een algehele verbetering tot gevolg hebben die door iedereen anders word ervaren, vandaar de diversiteit aan reacties.

Een ander effect is de optimalisatie van het zuurstof gehalte in het bloed, ook dat heeft te maken met het ijzergehalte in ons bloed en de clustering van de rode bloedlichaampjes die o.a. een ongewenst gevolg is van de electrosmog. Door het dragen van een magneetsieraad word die clustering geminimaliseerd en neemt de capaciteit om zuurstof op te nemen, toe.